Zmena sídla expozitúry v Stropkove

VšZP oznamuje svojim klientom, že od 1.5.2014 sa mení sídlo expozitúry v Stropkove.

Source: Všeobecná zdravotná poisťovňa

    

Posted in Nezaradené. Nekomentované »

Kritériá na uzatváranie zmlúv s novými poskytovateľmi ŠAS

Od 1.4.2014 platia nové základné kritériá na zazmluvnenie nových poskytovateľov ŠAS.

Source: Všeobecná zdravotná poisťovňa

    

Posted in Nezaradené. Nekomentované »

Zmena adresy zasielania Návrhov na kúpeľnú starostlivosť

Od 1.4.2014 dochádza k zmene adresy kam zasielať Návrh na kúpeľnú starostlivosť.

Source: Všeobecná zdravotná poisťovňa

    

Posted in Nezaradené. Nekomentované »

Kto vyhral tablety ?

Každý, kto sa v čase od 24.2.2014 do 9.3.2024 zaregistroval do našej ePobočky, mal možnosť vyhrať jeden zo 14 moderných tabletov. Za spomínané dva týždne využilo jednoduchšiu registráciu do ePobočky, a teda aj možnosť vyhrať zaujímajú cenu, takmer 6 000 klientov.

Source: Všeobecná zdravotná poisťovňa

    

Posted in Nezaradené. Nekomentované »

Nová výška preddavku na poistné pre rok 2014

VšZP si dovoľuje pripomenúť svojim klientom, že novú výšku preddavku na zdravotné poistenie za január 2014 je potrebné zaplatiť do 8. februára 2014.
Source: Všeobecná zdravotná poisťovňa  

Posted in Nezaradené. Komentáre sú deaktivované »

Zmena sídla pobočky v Starej Ľubovni

VšZP oznamuje svojim klientom, že pobočka v Starej Ľubovni sa sťahuje na novú adresu.
Source: Všeobecná zdravotná poisťovňa  

Posted in Nezaradené. Komentáre sú deaktivované »

Platitelia, oboznámte sa so zmenami platnými od 01.01.2014

Od 01.01.2014 dochádza k viacerým zmenám v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Source: Všeobecná zdravotná poisťovňa  

Posted in Nezaradené. Komentáre sú deaktivované »

Oznam o zmene stránkových a pokladničných hodín

V dňoch 23.12.2013 až 1.1.2014 budú z prevádzkových dôvodov upravené stránkové a pokladničné hodiny na jednotlivých pobočkách a expozitúrach.
Source: Všeobecná zdravotná poisťovňa  

Posted in Nezaradené. Komentáre sú deaktivované »

Zmena pre platiteľov pri bezhotovostnom platobnom styku od 1. 2. 2014

Od 1. februára 2014 nastane zmena pravidiel pri domácom bezhotovostnom platobnom styku, ktorá sa dotkne všetkých, ktorí využívajú na úhradu svojich záväzkov bezhotovostný platobný styk, teda bankové účty. Zmeny vyplývajú z európskej legislatívy a sú záväzné pre všetkých, t. j. pre banky, ale aj klientov.
Po novom budú platitelia uvádzať číslo účtu v tvare IBAN
Source: Všeobecná zdravotná poisťovňa  

Posted in Nezaradené. Komentáre sú deaktivované »

Platitelia, pripravte sa na zmeny v bezhotovostnom platobnom styku

V súvislosti so zavedením SEPA (Single Euro Payments Area) vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR nové vzory tlačív a štruktúr dávok pre vykazovanie preddavkov na poistné, ktoré už obsahujú čísla účtov vo formáte IBAN.
Source: Všeobecná zdravotná poisťovňa  

Posted in Nezaradené. Komentáre sú deaktivované »